ชื่อโรงงาน: บริษัท ปรีชาสมุทร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ปรีชาสมุทร จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 710 ซอง

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-14-1/22ตง

เลขที่ 205-207 หมู่  ซอย  ถนน ตรังคภูมิ ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92110

โทรศัพท์: -

เงินทุน - บาท

คนงาน - คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กันตัง, ตรัง


Comments are closed.