ชื่อโรงงาน: บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตยางแท่ง

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-52(3)-2/35สข

เลขที่ - หมู่  ซอย  ถนน กาญจนวนิช ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90120

โทรศัพท์: 

เงินทุน 29003281 บาท

คนงาน 195 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน สงขลา, สะเดา


Comments are closed.